Pád Říma

Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

Kyle Harper


Pozoruhodná studie toho, jak ničivé pandemie a přírodní katastrofy zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku. Dějepisci jsou po staletí fascinováni strmým pádem římské civilizace. Kyle Harper ve své knize poprvé klade důraz na úlohu, kterou při něm hrály klimatické změny a velké epidemie.

Pomocí moderních vědeckých metod a dat z „přírodních archivů“, tedy z ledovcových jader nebo sekvenování DNA, Harper odhaluje, že osud Říma nebyl psán pouze jeho politiky, vojáky a okolními barbary, ale že k němu přispěly i sopečné erupce, sluneční cykly, klimatická nestabilita či devastující účinky rychlého šíření virů a bakterií, které umožnila pokročilá římská infrastruktura. Kolaps Říma byl totiž podle autora zejména triumfem přírody nad lidskou společností.

Ve druhém století, na vrcholu své síly, byl Řím neporazitelnou supervelmocí. O několik století později byly všechny jeho zdroje vyčerpané a říše se topila v politickém chaosu. Kniha popisuje boj Římanů s neustále se zhoršujícími výkyvy podnebí a opakovaně propukajícími epidemiemi pravých neštovic, dýmějového moru a jiných nakažlivých chorob, kterým obležená říše nemohla odolávat navěky. V Harperově břitké reflexi vztahu lidstva a planety slouží Řím jako memento toho, že dějiny naší civilizace jsou klimatickými vlivy a evolucí bakterií psány v mnohem větší míře, než si ještě dnes dokážeme přiznat.

Kniha vychází v překladu Jana Petříčka.


Běžná cena tištěné knihy 498 Kč, v našem e-shopu s 35% slevou 323 Kč.

Cena e-knihy 288 Kč.


O knize napsali:

Pohled na pád Říma z jiného úhlu, který nereflektuje jen vojenský a sociální kolaps a zabývá se vztahem člověka a životního prostředí. … Z tohoto významného vědeckého počinu, který účinně propojuje přírodní, společenské a humanitní vědy, lze načerpat mnohé.

Kirkus Reviews

Harper … shromáždil přesvědčivé důkazy o tom, že Řím zanikl především z přirodních příčin – v důsledku pandemických nemocí a nestabilního klimatu. … O klimatických změnách a chování choroboplodných mikrobů toho víme neskonale více než naši dávní předkové. Možná máme šanci vyhnout se osudu Říma, pokud si vezmeme skutečné ponaučení z jeho pádu.

Madeline Ostranderová, Undark Magazine

Harperova studie je ukázkou neuvěřitelné erudice autora a velmi aktuálním varováním dějin před úžasnou, tísnivou silou přírody.

P. D. Smith, The Guardian


Vynikající nová kniha… Harper napsal podivuhodnou, odborně založenou práci, která využívá exaktní data a současné metody k objasnění záhad starověkých dějin.

Noel Lenski, Times Literary Supplement


Autor:Kyle Harper
Originální název:The Fate of Rome. Climate, Disease,
and the End of an Empire
Počet stran:408
Rok vydání:2022
Číslo vydání:2.
Číslo publikace:12.
Překladatel:Jan Petříček
ISBN:978-80-88411-03-1
Vazba:brožovaná s klopami a páskou

Tisková zpráva:

Pád Říma – studie osudu dávné civilizace exaktním pohledem současné vědy

Obálka knihy ke stažení:

Kyle Harper – Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše


Titul v médiích:

RECENZE v měsíčníku DĚJINY A SOUČASNOST, Ivo Štefan: Pád Říma, recenze POZDNÍ ANTIKA (duben 2024)

RECENZE v týdeníku FORUM: Kyle Harper: Pád Říma: Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše (16. 12. 2021).

RECENZE na stavitele-katedral.cz: Pád antického Říma přivodila především pandemie a klimatické změny (16. 12. 2021).

RECENZE v Lidových novinách: Klima a nemoci formují osud lidstva (4. 12. 2021).

RECENZE v časopise Vesmír: Kyle Harper: Pád Říma (4. 4. 2022).

ČLÁNEK v Učitelských novinách: Římská říše nezanikla naráz (3/2022).

POŘAD Ex Libris ČRo Plus: Proč skončila Římská říše? Potýkala se s klimatickou změnou a nemocemi, píše Kyle Harper v Pádu Říma (22. 2. 2022).

KNIŽNÍ TIPY na Klubu knihomolů: Dějiny – fakta, nové pohledy (13. 1. 2022).

RECENZE v časopise Ekonom: Pád Říma: Když byli mikrobi silnější než armády (6. 1. 2022).

Příspěvek vytvořen 20

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek