Pád Říma
Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

Kyle Harper

Vyjde 18. listopadu 2021

Pozoruhodná studie toho, jak ničivé pandemie a přírodní katastrofy zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku.

Dějepisci jsou po staletí fascinováni strmým pádem římské civilizace. Kyle Harper ve své knize poprvé klade důraz na úlohu, kterou při něm hrály klimatické změny a velké epidemie. Pomocí moderních vědeckých metod a dat z „přírodních archivů“, tedy z ledovcových jader nebo sekvenování DNA, Harper odhaluje, že osud Říma nebyl psán pouze jeho politiky, vojáky a okolními barbary, ale že k němu přispěly i sopečné erupce, sluneční cykly, klimatická nestabilita či devastující účinky rychlého šíření virů a bakterií, které umožnila pokročilá římská infrastruktura. Kolaps Říma byl totiž podle autora zejména triumfem přírody nad lidskou ctižádostí.

Ve druhém století, na vrcholu své síly, byl Řím neporazitelnou supervelmocí. O několik století později byly všechny jeho zdroje vyčerpané a říše se topila v politickém chaosu. Kniha popisuje boj Římanů s neustále se zhoršujícími výkyvy podnebí a opakovaně propukajícími epidemiemi dýmějového moru, kterým obležená říše nemohla odolávat navěky. V Harperově břitké reflexi vztahu lidstva a planety slouží Řím jako memento toho, že dějiny naší civilizace jsou klimatickými vlivy a evolucí bakterií psány v mnohem větší míře, než si ještě dnes dokážeme přiznat.

O knize mj. napsali:

Pohled na pád Říma z jiného úhlu, který nereflektuje jen vojenský a sociální kolaps a zabývá se vztahem člověka k životnímu prostředí. … Z tohoto významného vědeckého počinu, který účinně propojuje přírodní, společenské a humanitní vědy, lze načerpat mnohé.

Kirkus Reviews

Harper … shromáždil přesvědčivé důkazy o tom, že Řím zanikl především z přirodních příčin – v důsledku pandemických nemocí a nestabilního klimatu. … O klimatických změnách a chování choroboplodných mikrobů toho víme neskonale více než naši dávní předkové. Možná máme šanci vyhnout se osudu Říma, pokud si vezmeme skutečné ponaučení z jeho pádu.

Madeline Ostranderová, Undark Magazine

Harperova studie je ukázkou neuvěřitelné erudice autora a velmi aktuálním varováním dějin před úžasnou, tísnivou silou přírody.

P. D. Smith, The Guardian


Vynikající nová kniha… Harper napsal podivuhodnou, odborně založenou práci, která využívá exaktní data a současné metody k objasnění záhad starověkých dějin.

Noel Lenski, Times Literary Supplement

Příspěvek vytvořen 21

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek