Neviditelná moc

Mafie a demokratická společnost od 19. do 20. století

Jacques de Saint Victor

Vyjde v květnu / červnu 2023

Mafie se sice zrodila na troskách feudálního systému, ale její rozmach nastal až s rozvojem demokracie a kapitalismu. Záhy zapustila kořeny v Neapoli, na Sicílii a v Kalábrii a za svůj rozkvět vděčí zločineckým paktům, které uzavírala s částí politické a společenské elity – tak postupně budovala svou neviditelnou moc, podvracející společenský řád.

Antikomunistické manifesty

Čtyři knihy, které pohnuly studenou válkou

John V. Fleming

Vyjde v létě 2023

Emeritní profesor Princetonské univerzity prostřednictvím svého hobby – knihvazačství – náhodou přišel na zapadlý americký bestseller. O knize Ze tmy Jana Valtina přes veškerou erudici vůbec nevěděl. Věren své komparatistické specializaci a tezi, že kvalita nejlépe vynikne srovnáním, knižní objev porovnal s jedním zcela neznámým a dvěma naopak proslulými tituly.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek