Machoninová, Alena

Alena Machoninová (1980), rusistka, překladatelka a prozaička, vystudovala rusistiku a postgraduálně komparatistiku na Karlově univerzitě. Za diplomovou práci o ruské minimalistické poezii obdržela cenu Jana Palacha. Působila na Moskevské státní univerzitě a Ruské státní humanitní univerzitě jako lektorka českého jazyka a literatury. Píše a přednáší o ruské literatuře 20. a 21. století – především o neoficiální sovětské poezii, lágrové literatuře a současné próze. Připravila a s Janem Machoninem přeložila antologii básníků lianozovské školy Zloději všedních okamžiků (2016). Je autorkou doslovů k prózám Ljudmily Ulické, Andreje Bitova, Heleny Frischerové, Tamary Petkevičové, Alexeje Salnikova, Mariji Stěpanovové, Andreje Platonova aj.; některé z těchto knih také přeložila. Za překlad románu Ljudmily Ulické Daniel Stein, překladatel (2012) byla nominována na cenu Magnesia litera. Odborné stati, eseje a literární kritiky publikuje v českých i ruských časopisech a sbornících. Pro nakladatelství Maraton na rok 2023 připravuje vlastní text pod názvem Odřezky a do češtiny převádí hned dva tituly ze současné ruské literatury: román Kůže od Jevgenije Někrasovové a básnickou prózu Rána od Oxany Vasjakinové.

Ediční příprava svazků

Miluše Zadražilová: Dějiny ruské moderny, Praha: Karolinum 2022.

Zloději všedních okamžiků. Antologie poezie básníků lianozovské školy: Jevgenij Kropivnickij, Gebrich Sapgir, Igor Cholin, Vsevolod Někrasov, Jan Satunovskij, ed. a přel. Alena Machoninová a Jan Machonin, Praha: Arbor vitae 2016.

Andrej Bitov: Puškinův dům, přel. Vlasta Tafelová, Praha: Paseka 2014.

Knižně publikované překlady

Ljudmila Ulická: Jákobův žebřík, Praha: Paseka 2022.

Andrej Platonov: Šťastná Moskva, Praha: Baobab 2022.

Alexej Cvetkov: Král utopenců, Praha: Fra 2021.

Marija Stěpanovová: Památce paměti, Praha: Akropolis 2021.

Alexej Salnikov: U Petrovových řádí chřipka, Praha: Paseka 2020.

Ljudmila Ulická: Případ Kukockij, Praha: Paseka 2019.

Tamara Petkevičová: Bolest si věk nevybírá, Praha: GplusG 2017.

Lev Rubinštejn: Máma myla mísu, Petrkov 2017.

Dmitrij Prigov: Verše – výběr aj., in: D. Prigov: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem, ed. T. Glanc, Praha: Národní knihovna 2017, s. 87–117.

Zloději všedních okamžiků. Antologie poezie básníků lianozovské školy: Jevgenij Kropivnickij, Gebrich Sapgir, Igor Cholin, Vsevolod Někrasov, Jan Satunovskij, ed. a přel. Alena Machoninová a Jan Machonin, Praha: Arbor vitae 2016.

Ljudmila Ulická: Zelený stan, Praha: Paseka 2016.

Ljudmila Ulická: Ženské lži, Praha: Paseka 2013.

I. J. Tverdochlebov: Komentář, in: Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry, přel. R. Ibrahim, Praha: Akropolis 2013.

Michail Leonidovič Gasparov: Dějiny evropského verše, ed. R. Ibrahim, Praha: Dauphin 2012 (s Robertem Ibrahimem).

Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel, Praha: Paseka 2012.

Taťjana Leščenko-Suchomilinová: Z knihy vzpomínek Moje kytara, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Praha: Academia 2009, s. 410–425.

Jurij Dombrovskij: Zvláštní porada, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Praha: Academia 2009, s. 270–283.

Jekatěrina Olická: Na Kolymě, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Praha: Academia 2009, s. 428–454.

Jakov Efrusi: Zápisky inženýra, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Praha: Academia 2009, 312–324.

Galina Voronská: Serpantinka, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Praha: Academia 2009, s. 618–629.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek