Machoninová, Alena

Alena Machoninová (1980), vystudovala rusistiku a komparatistiku na Univerzitě Karlově. Působila na Moskevské státní univerzitě jako lektorka českého jazyka a literatury. V Rusku prožila přerývaných dvacet let. Píše a přednáší o ruské literatuře 20. a 21. století – především o neoficiální sovětské poezii a současné próze. Připravila a s Janem Machoninem přeložila antologii básníků lianozovské školy Zloději všedních okamžiků (2015). Je autorkou doslovů k prózám Ljudmily Ulické, Andreje Bitova, Heleny Frischerové, Tamary Petkevičové, Andreje Platonova, Mariji Stěpanovové, Oksany Vasjakinové aj.; některé z těchto knih také přeložila. K vydání připravila Dějiny ruské moderny (2022) své učitelky Miluše Zadražilové.
Pro nakladatelství Maraton do češtiny převedla hned dva tituly ze současné ruské literatury: román Kůže od Jevgenije Někrasovové a básnickou prózu Rána od Oksany Vasjakinové. V říjnu 2023 publikovala v Maratonu vlastní text pod názvem Hella.


Ediční příprava svazků

Miluše Zadražilová, Dějiny ruské moderny, Karolinum, Praha 2022.

Zloději všedních okamžiků. Antologie poezie básníků lianozovské školy: Jevgenij Kropivnickij, Gebrich Sapgir, Igor Cholin, Vsevolod Někrasov, Jan Satunovskij, ed. a přel. Alena Machoninová a Jan Machonin, Arbor vitae, Praha 2016.

Andrej Bitov, Puškinův dům, přel. Vlasta Tafelová, Paseka, Praha 2014.


Knižně publikované překlady

Ljudmila Ulická, Jákobův žebřík, Paseka, Praha 2022.

Andrej Platonov, Šťastná Moskva, Baobab, Praha 2022.

Alexej Cvetkov, Král utopenců, Fra, Praha 2021.

Marija Stěpanovová, Památce paměti, Akropolis, Praha 2021.

Alexej Salnikov, U Petrovových řádí chřipka, Paseka, Praha 2020.

Ljudmila Ulická, Případ Kukockij, Paseka, Praha 2019.

Tamara Petkevičová, Bolest si věk nevybírá, GplusG, Praha 2017.

Lev Rubinštejn, Máma myla mísu, Petrkov 2017.

Dmitrij Prigov, Verše – výběr aj., in: D. Prigov: Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem, ed. T. Glanc, Národní knihovna, Praha 2017, s. 87–117.

Zloději všedních okamžiků. Antologie poezie básníků lianozovské školy: Jevgenij Kropivnickij, Gebrich Sapgir, Igor Cholin, Vsevolod Někrasov, Jan Satunovskij, ed. a přel. Alena Machoninová a Jan Machonin, Arbor vitae, Praha 2016.

Ljudmila Ulická, Zelený stan, Paseka, Praha 2016.

Ljudmila Ulická: Ženské lži, Paseka, Praha 2013.

I. J. Tverdochlebov: Komentář, in: Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry, přel. R. Ibrahim, Akropolis, Praha 2013.

Michail Leonidovič Gasparov, Dějiny evropského verše, ed. R. Ibrahim, Dauphin, Praha 2012 (s Robertem Ibrahimem).

Ljudmila Ulická, Daniel Stein, překladatel, Paseka, Praha 2012.

Taťjana Leščenko-Suchomilinová, Z knihy vzpomínek Moje kytara, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Academia, Praha 2009, s. 410–425.

Jurij Dombrovskij, Zvláštní porada, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Academia, Praha 2009, s. 270–283.

Jekatěrina Olická, Na Kolymě, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Academia, Praha 2009, s. 428–454.

Jakov Efrusi, Zápisky inženýra, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Academia, Praha 2009, 312–324.

Galina Voronská: Serpantinka, in: Jen jeden osud. Antologie sovětské lágrové prózy, ed. Lukáš Babka a Radka Bzonková, Academia, Praha 2009, s. 618–629.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek