Antikomunistické manifesty

Čtyři knihy, které pohnuly studenou válkou

John V. Fleming

Vyjde v létě 2023

Emeritní profesor Princetonské univerzity prostřednictvím svého hobby – knihvazačství – náhodou přišel na zapadlý americký bestseller. O knize Ze tmy Jana Valtina přes veškerou erudici vůbec nevěděl. Věren své komparatistické specializaci a tezi, že kvalita nejlépe vynikne srovnáním, knižní objev porovnal s jedním zcela neznámým a dvěma naopak proslulými tituly.

Čtveřici svědectví o prozření původně pravověrných komunistů rozebral ve všemožných souvislostech od politologických až po psychologické. Koestlerovu Tmu o polednách i Kravčenkovo Zvolil jsem svobodu ve spojení s již zmíněným bestsellerem Ze tmy Jana Valtina a osobní zpovědí Svědek Whittakera Chamberse při vší akademické solidnosti výkladu podal stylem špionážně-detektivního románu zasazeného do dobového kontextu s nadhledem a humorem tak, že dokáže zábavnou formou udržet v napětí a rozšířit obzor každého čtenáře bez ohledu na jeho obeznámenost s tématem.

Příspěvek vytvořen 34

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek