Fleming, John V.

(*1936)

Po čtyřicet let na Princetonské univerzitě přednášel v rámci komparatisticko-medievalistické specializace anglickou, francouzskou a latinskou literaturu. Habilitoval se prací The Roman de la Rose. A Study in Allegory and Iconography (1969, Román o růži. Rozbor po stránce alegorické a ikonografické), nicméně do srdcí mnoha studentů se zapsal přednáškovým cyklem věnovaným anglickému bardovi Geoffreymu Chaucerovi a jeho Canterburským povídkám. Úžeji vymezený profesní zájem pak promítl do díla An Introduction to the Franciscan Literature of the Middle Ages (1977, Úvod do františkánského písemnictví v období středověku). Ač od roku 2006 na odpočinku, dál rozvíjí své zájmy, zejména knihvazačství a literární kritiku. Vytrvává i v publikační činnosti, o čemž svědčí mezi jiným knihy The Dark Side of the Enlightment (2013, Odvrácená strana osvícenství) a Luís de Camões. The Poet as Scriptural Exegete (2017, Luís de Camões. Básník jako vykladač Písma). V češtině se jeho přístupně podané dílo slavící úspěch mezi laiky i akademiky objevuje poprvé.

Tituly:

Antikomunistické manifesty

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek