Státní převrat. Praktická příručka

Edward N. Luttwak

Vyjde v II. čtvrtletí 2021

Kniha vyšla poprvé v roce 1968 a způsobila senzaci, protože krok po kroku vysvětlovala čtenářům, jak svrhnout vládu. Autoritářské režimy celého světa začaly v reakci na šíření knihy uvádět v chod preventivní opatření, která by zabránila popisovaným strategiím puče. V roce 2016 vydal autor druhou, přepracovanou verzi, aktualizovanou pro 21. století. Uvažuje v ní například o zranitelnosti stabilních demokracií západního střihu v období delší ekonomické krize.

V uplynulém půlstoletí se svět sice dramaticky změnil, ale podstata státního převratu zůstala stejná. Luttwak čtenáře provází jeho fázemi, od plánování až po popřevratové přísliby pokroku a stability. Pro úspěšný převrat je potřeba začít pečlivým náborem vojenských důstojníků, schopných velet malým loajálním jednotkám. Ty je nutné rozmístit tak, aby se mohly rychle zmocnit ústředí vlády a klíčových míst v hlavním městě státu. Až poté bude puč vyžadovat podporu armády, která dokáže zabránit případným pokusům o kontrarevoluci. Masová podpora obyvatel není podmínkou, stačí pasivní přijetí. Proto musí být puč pokud možno nenásilný. Dokonalý převrat je rychlý a neteče při něm žádná krev. Krvavé převraty nejsou skoro nikdy úspěšné, a úplně selžou, pokud se jejich následkem rozpoutá drastická občanská válka.

Kniha analyzuje vojenské, sociální i kulturní podmínky, které pokusy o státní převrat umožňují a stala se klasickou politologickou učebnicí. České vydání doprovází autorovo nové úvodní slovo, v němž vzpomíná na vpád okupačních vojsk v roce 1968, který v Praze na vlastní oči sledoval.

O knize mj. napsali:

„Kniha je přes čtyřicet let po svém vzniku stále na pultech knihkupectví, a to nejspíš proto, že jde o dobrou četbu. Je skutečně praktická, obsahuje sžíravou ironii i všímavé postřehy.“

The Times Literary Supplement, 3. 6. 2016

Příspěvek vytvořen 23

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek