Neviditelná moc

Mafie a demokratická společnost od 19. do 20. století

Jacques de Saint Victor

Vyjde v květnu / červnu 2023

Mafie se sice zrodila na troskách feudálního systému, ale její rozmach nastal až s rozvojem demokracie a kapitalismu. Záhy zapustila kořeny v Neapoli, na Sicílii a v Kalábrii a za svůj rozkvět vděčí zločineckým paktům, které uzavírala s částí politické a společenské elity – tak postupně budovala svou neviditelnou moc, podvracející společenský řád.

Kniha renomovaného francouzského historika práva, spisovatele a literárního kritika Jaquesa de Saint Victora rekonstruuje dějiny mafií a jejich expanzi na evropském kontinentu. Autor navštěvuje jejich kolébku a nachází první aktéry příběhu: zkorumpované šlechtice, bezskrupulózní prominenty, zbohatlé statkáře, nájemné vrahy… Odkrývá neviditelné vazby těchto „kriminálních sekt“ na rodící se demokracii a sleduje jejich dobývání Ameriky. Odhaluje také, jak fašistický režim selhával ve snaze vymýtit mafiánskou nákazu, která se přiživovala na jeho totalitní vládě.

Se studenou válkou se objevuje spekulantská mutace mafiánských sítí a autor rozplétá metody jejich parazitování na liberální ekonomice. Jsme v době rozmachu obchodu s drogami, vzniku daňových rájů, kompromitace vatikánské banky a skandálů s nemovitostmi, kdy si mafiánští bossové podávají ruce s politiky, průmyslníky a finančníky. Po pádu Berlínské zdi v Evropě rostou nové neprůhledné skupiny, které tento „model“ využívají k dobývání dalších území.

Fenomén mafie není nutně něčím demokracii a kapitalismu vlastním, píše Jacques de Saint Victor, ale výborně se mu daří využívat nedostatků obou systémů.

Příspěvek vytvořen 34

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek