Jan Petříček

Jan Petříček

Jan Petříček (1990) se během svého studia filozofie na FF UK zabýval zejména současným francouzským myšlením. Roku 2021 vydal monografii Foucaultova filozofie svobody v Nakladatelství Karolinum.

V návaznosti na rodinnou tradici se posléze pustil do překladů odborné literatury s převážně filozofickou a společenskovědní tematikou, a to z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Příležitostně se věnuje i jazykové redakci. Dle našeho skromného odhadu se díky kvalitě svých překladů brzy umístí mezi hvězdy překladatelského nebe.

Nakladatelství Maraton se může pyšnit jeho překladem Pádu Říma od Kylea Harpera a stále aktuálních povídek Honorého de Balzaca ve výborech Neznámé veledílo a jiné prózy, respektive Sbohem a jiné prózy. Po českém vydání románu Zbloudění od Amina Maaloufa z roku 2022 se čtenáři v roce 2024 mohou těšit na českou verzi přepisu filmového dokumentu 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un immeuble od Ruth Zylbermanové a také převod díla Pauly Fredriksenové Svatý Pavel, posel Božího království.

Knižní překlady:

z angličtiny

David Satter, Čím méně víte, tím lépe spíte. Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina, Prostor, Praha 2017.

Nick Bostrom, Superinteligence. Až budou stroje chytřejší než lidé, Prostor, Praha 2017.

Tony Judt, Zapomenuté 20. století, Prostor, Praha 2019.

Michio Kaku, Budoucnost lidstva, Prostor, Praha 2019.

Jussi Parikka, Geologie médií, Karolinum, Praha 2020.

Kyle Harper, Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše, Maraton, Praha 2021.

Gerhard Richter, Potomnost. Figury následování v moderním myšlení a estetice, Karolinum, Praha 2022.

Michio Kaku, Božská rovnice. Hledání teorie všeho, Prostor, Praha 2022.

z francouzštiny

(spolu s J. Drbohlavem) Étienne Balibar, Spinoza a politika, Karolinum, Praha 2017.

Honoré de Balzac, Neznámé veledílo a jiné prózy, Maraton, Praha 2021.

(spolu s T. Hodinovou) Teilhard de Chardin, Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919, Malvern, Praha 2022.

z němčiny

(spolu s D. Petříčkovou) Theodor W. Adorno, Filozofie nové hudby, NAMU, Praha 2018.

(spolu s T. Semotamovou) Heiner Goebbels, Proti gesamtkunstwerku, NAMU, Praha 2022.

Steffen Mau, Metrická společnost. O kvantifikaci sociálna, Karolinum, Praha 2022.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek