Václav Štefek

Václav Štefek (1978) vystudoval čínskou filologii a ruskou filologii na FF UP v Olomouci. Absolvoval dva studijní pobyty v Číně (Si-an, Nanking). Aktuálně pokračuje v doktorském studiu na Katedře asijských studií FF UP, kde se zabývá zejména gramatikou a fonologií současné mluvené čínštiny (rozvíjení koncepce prof. Oldřicha Švarného, inspirace strukturalismem Pražského lingvistického kroužku). Mezi jeho odborné zájmy však patří i korpusová lingvistika, problematika překladu uměleckého (prozaického a dramatickéh) textu či orientalismus a okcidentalismus v literatuře a politickém myšlení. Zatímco coby sinolog se profiluje spíše jako akademický lingvista, jakožto rusista se věnuje hlavně překládání, přičemž velkou část dosud publikovaných překladů představuje beletrie pro mládež. V minulosti pracoval mimo jiné i jako jevištní technik a je nadšeným amatérským divadelníkem (režisér, herec, vedoucí souboru).

Pro nakladatelství Maraton momentálně překládá reportážní knihu Odnes můj žal od ruské dokumentaristky Katěrina Gordějevové.

Literární překlady z ruštiny:

  • Maxim Kuročkin: Tityos Bezúhonný (fragment divadelní hry). In: Vychodilová, Zdeňka (ed.): Současné ruské drama Andrej Rodionov: /výběr z básní/. In: Vychodilová, Zdeňka (ed.): Současná ruská poezie (Olomouc: Univerzita Palackého, 2017) Dmitrij Rus: Hraju, abych žil I-VI (Praha: Fragment, 2017–2021). Baba Jaga a další ruské pohádky (Praha: Fragment, 2019)Dan Sugralinov: Disgardium: Hrozba třídy A (Praha: Fragment, 2020)Anna Starobiněcová: Zvířecí detektivka: Ve vlčím doupěti (Praha: Fragment, 2020)Sergej Solouch: Nikdo za nic nedostane: Jaroslav Hašek a Jarmila Myerová. Příběh lásky (Lulu, 2023, připravuje se vydání v nakladatelství Galén) (Olomouc: Univerzita Palackého, 2014)

Literární překlad z čínštiny

• Čang Si-kuo: Konfuciova smrt (povídka zařazená do připravované antologie Základní texty východních náboženství 5: Konfucianismus, Praha: Argo – předpokládané vydání 2023).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek