Kateřina Šimová

Kateřima Šimová (1979) po úspěšném studiu rusistiky na FF UK a ruských a východoevropských studií  na FSV UK získala doktorát v programu moderní dějiny na FSV UK.

Za svou překladatelskou činnost obdržela roku 2005 čestné uznání v Soutěži Jiřího Levého pro začínající překladatele pořádané Obcí překladatelů, roku 2019 získala tvůrčí prémii v rámci 28. ročníku udílení ceny Josefa Jungmanna za překlad díla Příběh jedné moskevské ulice Michaila Osorgina.

Naše nakladatelství vydalo v jejím vynikajícím překladu knihu Miry Jakovenkové Agnessa. Zpověď ženy stalinského čekisty.


Publikace:

K. Šimová a kol., Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů, Prostor, Praha 2017.


Překlady:

Michail A. Osorgin, Příběh jedné moskevské ulice, Prostor, Praha 2018.

Narine Abgarjanová, Tři jablka spadlá z nebe, Prostor, Praha 2020.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek