Jaroslava Vobrubová-Koutecká

Jaroslava VobrubováKoutecká (1891–1969) byla česká překladatelka z francouzštiny, němčiny a nizozemštiny. Z francouzštiny překládala Honoré de Balzaca, Denise Diderota, Luca Dietricha, Gustava Flauberta, Anatola France, Antoina Françoise Prévosta, Marcela Prévosta, Jeana-Paula Sartra, z němčiny pak Gertrudu von le Fort, Heinricha von Kleista, Heinricha Manna, Stefana Zweiga, Ernsta Wiecherta.

Navštěvovala vyšší dívčí školu v Praze ve Vodičkově ulici, na Univerzitě Karlově externě studovala německou a francouzskou literaturu. Absolvovala dva studijní pobyty na univerzitě v Montpellieru. V šedesátých letech vedla na pražské germanistice překladatelský seminář. Po celý život se věnovala intenzivní překladatelské práci (souborná bibliografie čítá na šest desítek titulů), kterou zahájila již ve svých 19 letech. Nejvýznamnějším překladatelským činem po roce 1945 je soustavná pozornost dílu Anatola France, z něhož přeložila desítku titulů.

Naše nakladatelství použilo a modernizovalo její překlad románové biografie Stefana Zweiga Balzac. Román jeho života.

Překlady:

z francouzštiny

Denis Diderot, Jakub fatalista a jeho pán, Svoboda, Praha 1972.

Luc Dietrich, Štěstí zarmoucených,Václav Petr, Praha 1948.

Gustave Flaubert, Paní Bovaryová, Rudolf Kmoch, Praha 1947.

Anatole France, Epikurova zahrada, SNKLHU, Praha 1955.

Anatole France, Historie našich dnů, Československý spisovatel, Praha 1951.

Anatole France, Povídky Jakuba Kuchtíka, v: Traktér u královny Pedauky / Názory pana Jeronyma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Československý spisovatel, Praha 1952.

Anatole France, Vzpoura andělů, Práce, Praha 1975.

Antoine F. Prévost, Manon Lescautová, SNKLHU, Praha 1954.

Jean-Paul Sartre, Cesty k svobodě. Díl 1., Věk rozumu, ELK, Praha 1946.

Jean-Paul Sartre, Cesty k svobodě. Díl 2., Odklad, ELK, Praha 1947.

z němčiny

Heinrich von Kleist, Markýza z O…, Odeon, Praha 1985.

Heinrich Mann, Mládí krále Jindřicha IV., Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999.

Heinrich Mann, V zemi hojnosti. Profesor neřád, SNKLHU, Praha 1954.

Stefan Zweig, Hvězdné hodiny lidstva, Mladá fronta, Praha 1971.

z nizozemštiny

C. J. Kelk, Jan Steen. Malíř šprýmů a radostného života, Obelisk, Praha 1970.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek