Petr Dvořáček

Petr Dvořáček (1949), absolvent oboru bohemistika–germanistika na FF UK, začínal jako středoškolský učitel, pokračoval jako šéf/redaktor nakladatelství Academia a nakonec coby člen Obce překladatelů zakotvil na volné noze a v redakčním kruhu časopisu Germanoslavica. Tematické těžiště jeho překladů tvoří historiografie, hlavně oblast soudobých dějin (Německo ve 20. století, Protektorát, česko-německé vztahy). Souběžně pracuje na obsáhlém Německo-českém slovníku terminologie soudobých dějin (plus související obecná a specializovaná slovní zásoba). Za svou tvorbu obdržel dvě ocenění v rámci ceny Jos. Jungmanna a také cenu rakouského spolkového ministerstva kultury. Soustavně se věnuje překládání rozsáhlého díla německého historika Detlefa Brandese, z beletrie pak vedle dlouhé řady význačných německojazyčných autorů uvádí do češtiny rakouského spisovatele Roberta Menasseho. Spolupráci s nakladatelstvím Maraton zahajuje titulem Pakt od Claudie Weberové, profesorky soudobých dějin na Viadrina-Universität ve Frankfurtu nad Odrou.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek