Petr Dvořáček

Petr Dvořáček (1949), absolvent oboru bohemistika–germanistika na FF UK, začínal jako středoškolský učitel, pokračoval jako šéf/redaktor nakladatelství Academia a nakonec coby člen Obce překladatelů zakotvil na volné noze a v redakčním kruhu časopisu Germanoslavica. Tematické těžiště jeho překladů tvoří historiografie, hlavně oblast soudobých dějin (Německo ve 20. století, Protektorát, česko-německé vztahy). Souběžně pracuje na obsáhlém Německo-českém slovníku terminologie soudobých dějin (plus související obecná a specializovaná slovní zásoba). Za svou tvorbu obdržel dvě ocenění v rámci ceny Jos. Jungmanna a také cenu rakouského spolkového ministerstva kultury. Soustavně se věnuje překládání rozsáhlého díla německého historika Detlefa Brandese, z beletrie pak vedle dlouhé řady význačných německojazyčných autorů uvádí do češtiny rakouského spisovatele Roberta Menasseho. Spolupráci s nakladatelstvím Maraton zahajuje titulem Pakt od Claudie Weberové, profesorky soudobých dějin na Viadrina-Universität ve Frankfurtu nad Odrou.


Výběr z překladů:

Volker Zimmermann, Sudetští Němci v nacistickém státě 1938–1945, Argo/Prostor, Praha 2001.

Wolfgang Koeppen, Tři romány, Academia, Praha 2008.

Detlef Brandes, Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Argo, Praha 2012.

Robert Menasse, Vyhnání z pekla, Academia, Praha 2013.

Wolfgang Hilbig, Provizorium, Prostor, Praha, 2014.

Reiner Stach, Kafka 3 – Roky poznání, Argo, Praha, 2018.

Robert Menasse, Hlavní město, Kniha Zlín, Zlín, 2019.

Siegfried Lenz, Přeběhlík, Prostor, Praha, 2020.

Ulrike Guérot, Co je to národ?, Prostor, Praha, 2021.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek