Fredriksenová, Paula

(*1951)

Paula Fredriksen

Historička a profesorka Bostonské univerzity a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, se zaměřuje na dějiny raného křesťanství. Svůj odborný zájem přitom soustřeďuje na obyvatele dávného Středomoří – ať pohany, Židy nebo křesťany – v interakci s řadou činitelů působících v jejich tehdejším geocentrickém vesmíru: od božstev a kosmických sil přes netělesné bytosti až po pozemské divotvůrce. Svou erudici autorka uplatnila nejen v rozsáhlé publikační činnosti, ale i jako popularizátorka svého oboru v televizní a dokumentární tvorbě. Výsledky své vědecké práce publikovala mimo jiné v knihách From Jesus to Christ (1988, Od Ježíše ke Kristovi), Jesus of Nazareth, King of the Jews (1999, Ježíš nazaretský, král židovský), Augustine and the Jews (2008, Augustin a Židé) nebo When Christians Were Jews (2018, Když křesťané byli Židy).  Od roku 2013 působí též v Americké akademii umění a věd.

Tituly:

Svatý Pavel, posel Božího království

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek